Thấy khá nhiều nơi thắc mắc về câu hỏi này và cách sử dụng của 2 từ, trước giờ mình cứ nghĩ nó giống nhau^^

Many thanks