tìm thấy vấn đề này với tiêu đề này https://hdtoday.tv/watch-movie/watch-john-wick-chapter-4-hd-90163.9466804
Phụ đề có phần mở rộng biến mất